» send mail til påmeldingsmottaker
» gå til påmeldingsskjema

Påmeldte deltakere til Funksjonærpåmelding KM 2019

Klikk på etternavnet ditt dersom du ønsker å endre brikkenummer eller tilleggsinfo.
Øvrige endringer / strykninger må gjøres pr. e-mail til Cecilie Clement (email: cecilie@clement.no, tlf: 93432284)

Etternavn Fornavn Klubb Klasse
Alvenes Andreas Bækkelagets Sportsklub Start
Andersen Trond Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Andersen Erik Bækkelagets Sportsklub Salg
Andersen Solveig Oldervik Bækkelagets Sportsklub Salg
Anonsen Jan H Bækkelagets Sportsklub Salg
Aulin Marianne Og Thomas Bækkelagets Sportsklub Mål
Berg Øystein Bækkelagets Sportsklub Tidtaking
Berge Eili Vigestad Bækkelagets Sportsklub Start
Berge Ida Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Bergfald Bård Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Berner Arne Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Bjørnson Thor Bækkelagets Sportsklub Parkering
Bjørnstad Helge Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Bjørnstad Helge Bækkelagets Sportsklub Salg
Blix Jørgen Bækkelagets Sportsklub Start
Boije Einar Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Borander Cecilie Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Borgholt Øyvin Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Brendengen Einar Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Brundtland Bernt Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Brustad Kristian Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Bryne Are Bækkelagets Sportsklub Salg
Harald Bækkelagets Sportsklub Sekretariat
Cimmerbeck Maja Bækkelagets Sportsklub Premieutdeling
Dahl Agata K K Bækkelagets Sportsklub Start
Dahl Øystein Heggelund Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Deinboll Peter Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Eckhoff Hilde Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Eckhoff Christian Bækkelagets Sportsklub Start
Eriksen Astrid Helene Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Eriksen Ola Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Falch Anine Bækkelagets Sportsklub Premieutdeling
Fossgård Kjell Bækkelagets Sportsklub Start
Frigstad Marte Bækkelagets Sportsklub Mål
Gamst Frank Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Gramshaug Katrine Bækkelagets Sportsklub Salg
Grimstad Kyrre Bækkelagets Sportsklub Start
Gundersen Stian Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Halvorsen Siri Bækkelagets Sportsklub Mål
Halvorsen Inge Bækkelagets Sportsklub Mål
Henriksen Hugo J. Bækkelagets Sportsklub Mål
Hirsch Øyvind Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Hjelpdahl Elin Bækkelagets Sportsklub Sekretariat
Hoksrud Aasne Bækkelagets Sportsklub Lege
Holberg Geir Ivar Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Holtet Helene Bækkelagets Sportsklub Sekretariat
Hultman Per Einar Bækkelagets Sportsklub Parkering
Hårstadhaugen Liv Bækkelagets Sportsklub Parkering
Ingierd Pål Christian Bækkelagets Sportsklub Tidtaking
Jacobsen Linda Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Jahrmann Jill Bækkelagets Sportsklub Premieutdeling
Jutkvam Morten Bækkelagets Sportsklub Mål
Kamsvåg Cecilie Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Kinne IngebjØrg Bækkelagets Sportsklub Salg
Knudsen Christoffer Paur Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Kolflaath Baard André Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Kreken Lars Eivind Bækkelagets Sportsklub Mål
Kruse Pia Bækkelagets Sportsklub Salg
Lexerød Jens Bækkelagets Sportsklub Start
Lindvik Trond Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Lo Beathe Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Lunde Kari Bækkelagets Sportsklub Sekretariat
Løken Cathrine Bækkelagets Sportsklub Salg
Løken Jan Henning Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Maubach Nina Therese Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Meland-Tangen Håkon Bækkelagets Sportsklub Sekretariat
Moen Øyvind Bækkelagets Sportsklub Salg
Moen Ellen Baastad Bækkelagets Sportsklub Salg
Myhre Hilde Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Myhre Live Marie Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Myrmel-Johansen Elin Bækkelagets Sportsklub Start
Myrmel-Johansen Lars-Henrik Bækkelagets Sportsklub Mål
Nilsen Beate Bækkelagets Sportsklub Salg
Nyrud Linda Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Odgaard Per Dissing Bækkelagets Sportsklub Salg
Olafsens Simen Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Ophus Dag Bækkelagets Sportsklub Parkering
Pedersen Marianne Bækkelagets Sportsklub Salg
Pretorius Jon Andreas Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Reinemo Rikke Bækkelagets Sportsklub Mål
Reinemo Arne Bækkelagets Sportsklub Salg
Retterstøl Lars Bækkelagets Sportsklub Lege
Revelsby Arnfinn Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Røer Knut Arne Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Salut Anja Bækkelagets Sportsklub Salg
Sandal Jan Even Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Sanness Hilde Kristin Bækkelagets Sportsklub Salg
Seligmann Jytte Bækkelagets Sportsklub Mål
Sjøholt Karl Erik Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Skjølsvold Hege Burud Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Skjølsvold Reidar Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Steimler Christian Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Stensvik Kjetil Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Stokke Torbjørn Bækkelagets Sportsklub Start
Sørensen Bjørn Martin Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Sørensen Paal Bækkelagets Sportsklub Parkering
Tjernshaugen Karl Erik Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Tofte Thomas Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
Tveite Monica Bækkelagets Sportsklub Salg
Vagrum Espen Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Weiby Simen Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Weierholt Jørgen Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Wendt Kaja Bækkelagets Sportsklub Salg
Winger Kjell Bækkelagets Sportsklub Parkering
Wollebek Vidar Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Øderud Ingeborg Bækkelagets Sportsklub Tidtaking
Østby Jens Gunnar Bækkelagets Sportsklub Løypevakt
Østby Jannike Bækkelagets Sportsklub Start
Aanstad Morten Bækkelagets Sportsklub Arena/rigg
 

Antall påmeldte: 109