palisofts online påmeldingssystem

gå tilbake til påmeldingssystemet

Palisofts online påmeldingssystem er laget for å tilby et gratis alternativ til klubbenonline og entryonline. Det er tilgjengelig på Nydalens Skiklubs webserver, og åpent for de klubber som måtte være interessert. Systemet støtter det meste av funksjonalitet nødvendig for å samle inn og bearbeide påmeldingsdata:

 • Støtter: orientering, langrenn, mosjonsløp, firmafester, bryllup, måneferder... you name it!
 • Støtter individuelle løp, flerdagersløp og stafetter
 • Stafettstøtte også med lagoppstillinger
 • Direkte eksport av påmeldingsdata til EMIT eTiming og Excel
 • Vanvittig mye mer gratis enn klubbenonline
 • Åpent web-basert påmeldingsskjema for deltakere til ditt arrangement:
  • Er åpent i de perioder du definerer det skal være åpent
  • Støtter flerdagersarrangementer og stafetter uten problemer
  • Registrerer etteranmeldinger, og holder orden på om en påmelding har kommet inn før eller etter fristens utløp (gjelder også dersom flerdagersarrangementer har ulike frister for hver dag)
  • Støtter påmelding til spesialattributter (slik som middag, transport etc)
  • Lar deltakerne opprette og vedlikeholde sine klubbdata
  • Lar deltakerne liste og sortere alle påmeldinger eller bare de innen for sin egen klubb
  • Lar seg linke opp fra din internettside
  • Lar deg linke tilbake til din internettside
  • Endring og sletting er ikke mulig uten adminpassord (av sikkerhetshensyn)
 • Passordbeskyttet web-basert administratorgrensesnitt:
  • Lar deg opprette nye arrangementer (meget konfigurerbart)
  • Sett etteranmeldingsfrister etc, automatisk stenging av skjema når fristen(e) løper ut
  • Ubegrensde muligheter i forhold til definisjon av klasser, løyper, klubber, spesialattributter etc...
  • Klubber gjenbrukes på tvers av arrangementer (kun behov for å registreres 1 gang)
  • Mulighet for å importere klasser fra EMIT eTiming eller kopiere fra et tidligere arrangement
  • Mulighet for å begrense ditt arrangement til kun å gjelde en spesifikk klubb
  • Mulighet for å styre om brikkenr skal være obligatorisk, eller om du tilbyr leiebrikke
  • Kontroll på duplikate brikkenr for å hindre problemer i eTiming.
  • Registrerer lisensnummer for langrennsøvelser (støtter engangslisens om ønskelig)
  • Støtte for ubegrenset antall dager i flerdagsarrangement.
  • Støtte for å fange opp spesialattributter (mat/overnatting/starttidspunkt etc..)
  • Automatisk backup av systemet på sentral server
  • Mulighet for å gjøre lokal backup av ditt arrangement når som helst
  • Administrator kan endre og slette påmeldinger også etter fristens utløp (full kontroll!)
  • Automatisk kvalitetskontroll på påmeldingsdata og klubbinfo (EMIT-koder)
  • Direkte eksport av klubber og påmeldinger til EMITs etiming eller regneark (Excel/123 eller liknende)